Tuyển dụng

1 ~ 5 tin / 32 tin
 • Ngành nghề : Ngành nhà hàng
 • Địa điểm làm việc : Kyushu / Kumamoto
 • Mức lương : 170,000 Yên/tháng
Lượt xem : 260
 • Ngành nghề : Ngành chế biến thực phẩm
 • Địa điểm làm việc : Kyushu / Kumamoto
 • Mức lương : 950 ~ 1,000 yên/h
Lượt xem : 208
 • Ngành nghề : Ngành chế biến thực phẩm
 • Địa điểm làm việc : Kyushu / Kumamoto
 • Mức lương : 1,000 yên/h
Lượt xem : 534
 • Ngành nghề : Ngành cơ điện, điện tử
 • Địa điểm làm việc : Kyushu / Kumamoto
 • Mức lương : 170.000 yên/tháng
Lượt xem : 243
 • Ngành nghề : Ngành chế biến thực phẩm
 • Địa điểm làm việc : Kyushu / Saga
 • Mức lương : 920 yên/h
Lượt xem : 71