Công việc mới

 • Kyushu / Fukuoka
 • ~ 240,500 yên/tháng
 • Kyushu / Kumamoto
 • ~180,000 yên ~200,000 yên/tháng
 • Kyushu / Kumamoto
 • ~ 180,000 - 200,000 yên/tháng
 • Kyushu / Kumamoto
 • ~ 180,000 - 200,000 yên/tháng
 • Kyushu / Kumamoto
 • 170,000 yên ~ 180,000 yên
 • Kyushu / Kumamoto
 • 180,000 yên/tháng

Tìm kiếm việc

Ngành nghề

 • Ngành Kaigo điều dưỡng
 • Ngành vệ sinh tòa nhà
 • Ngành xây dựng
 • Ngành cơ điện, điện tử
 • Ngành gia công cơ khí
 • Ngành nghiệp vụ khách sạn
 • Ngành nông nghiệp
 • Ngành nhà hàng
 • Ngành chế biến thực phẩm

Địa điểm làm việc

 • Kyushu / Kumamoto
 • Kyushu / Fukuoka
 • Kyushu / Saga
 • Kansai / Osaka / Hyogo
 • Kanto / Tokyo / Chiba / Kanagawa
 • Shikoku / Ehime / Kochi
 • Chubu / Aichi / Gifu
 • Hokkaido / Sapporo

Lương tháng

~

Lương giờ

~

Tìm kiếm từ khóa